Vad är en fasadrenovering?

Även om det är en underskattad del av underhållet av hemmet, kan du genom att renovera din fasad spara mycket pengar genom att förhindra stora skador i god tid. Naturligtvis är det en stor kostnad att renovera din fasad, men det finns ett antal tips som hjälper dig att spara kostnader.

Vilka typer av fasadrenoveringar finns det?

Det finns olika renoveringar som du kan utföra på din fasad. Du kan förnya fogen. Detta är mycket viktigt för att hålla bort fukten så att fukt inte skadar ditt hem. Du kan också byta ut tegelstenarna i din fasad, som har gått sönder, eller så kan du byta ut fasadbeklädnaden. Du kan också bara byta ut dina ramar så att du kan köpa mer hållbara. Du kan också få din fasad isolerad, så att inte mer värme försvinner genom fasaderna till utsidan. Slutligen kan du applicera gipsen på nytt eller förbättra fasadens stödstruktur.

Vad är priserna för en fasadrenovering?

Merparten av kostnaden för en fasadrenovering består av arbetskostnaderna. Genom att jämföra fasadspecialister på jämförelsewebbplatser kan du spara betydligt på denna kostnadspost. Eftersom det finns skillnader mellan olika fasadspecialister är det svårt att göra en exakt offert eftersom priset som en fasadspecialist har består av mer fluktuerande kostnadsposter som materialkostnader och utropskostnader. Endast genom att begära offert från fasadspecialister och jämföra dem kan du veta exakt vad fasadrenoveringen kommer att kosta dig.

Den genomsnittliga kostnaden för en fasadrenovering

En genomsnittlig offert kan dock upprättas där du kan sitta ovanför eller under ditt jobb. Om du till exempel vill byta ut tegel måste du ta hänsyn till priser mellan 100 och 150 kronor per kvadratmeter. Om gavlarna måste bytas ut, betalar du cirka 350 till 400 kronor per timme. Om fogningen behöver repareras, räkna med ett pris på 120 kronor per kvadratmeter. Du kan också impregnera din fasad. Det här jobbet kostar mellan 65 och 100 kronor per kvadratmeter. Inköpet av murmurbruk kostar också ytterligare 10 kronor per liter.

Installera isolering i din fasad

Många människor inser inte att värme ofta kommer ut genom fasaden på ditt hus om du inte har det ordentligt isolerat. Det är därför det rekommenderas att fasaden är välisolerad omedelbart under en fasadrenovering. Du kan förse både innerväggen och ytterväggen med ett isoleringsskikt. Du kan också ha en kvarhållningsvägg installerad så att du inte störs av ljud utanför. Kostnaden beror till stor del på dessa faktorer.

Får du subvention för att isolera din fasad?

Sedan 2015 finns det inte längre någon nationell subvention för fasadrenoveringar. Det finns fortfarande subventioner för att isolera ditt hem, både nationellt och lokalt. Du har det nationella energisparande bidraget. Så om du är hemägare kan du vara berättigad till detta bidrag. Villkoret är att du kombinerar fasadisoleringen med en annan isoleringsåtgärd, till exempel golvisolering eller takisolering. Din fasad måste också uppfylla det minsta isoleringskravvärdet. För en fasad är detta 4 kilowattimmar per kvadratmeter. Ditt hem måste också uppfylla ett minimikrav på ytan. Om du uppfyller dessa villkor får du ett bidrag på 350 kronor per kvadratmeter.

Spartips för en fasadrenovering

Som tidigare nämnts består en stor del av kostnaderna för en fasadrenovering av arbetskraftskostnaderna. Du kan undvika dessa kostnader genom att rulla upp ärmarna själv, förutsatt att du kan göra jobbet själv ganska bra. Tänk också på om du har rätt material och om du har tillräckligt med tid för en renovering. Ta också hand om underhållet av din fasad, så att du inte behöver starta en renovering alls eller skjuta upp den en stund. Dessutom, som nämnts tidigare, kan du jämföra erbjudanden från olika fasadespecialister och därmed välja det bästa erbjudandet.

Vi utför mer än gärna din fasadrenovering i Stockholm, vi erbjuder branschens bästa specialister till ett bra pris. Kontakta oss!