Hur fungerar fuktblåsning på en fasad?

Fuktblåsning är en rengöringsteknik som används för måttliga till kraftigt smutsiga fasader. En blandning av vatten, luft och ett sprängmedium blåses mot fasaden.

Vad är skillnaden mellan sandblåsning av en fasad och fuktblåsning?

Sandblåsning använder endast sand och luft för att rengöra fasaden. Med fuktblästring tillsätts vatten och fler olika rengöringsmedier används (som till exempel kalk, olivinsand, glaspärlor). På grund av tillsats av vatten är slipmedlet mycket mjukare på fasaden. Detta gör det möjligt att rengöra mycket mjuka ytor.

Sandblåsning (så sand utan tillsats av vatten) är inte längre tillåtet i Stockholm. Men termen används fortfarande gemensamt.

Beroende på typ av fasad och typ av förorening väljer vi ett sprängmedium som bäst passar fasaden. Kontrollera omedelbart: vilken typ av fasad du har.

Pluspunkt: det enda avfallet från fuktrengöringen är vatten, blandat med rengöringsmedlet. Detta sparar på miljön jämfört med till exempel kemisk rengöring.

Kontakta oss för fasadrenovering eller fasadrengöring i Stockholm!