Frostskador på fasaden

Vi får regelbundet frågor om varför stenarna på fasaden släpper ifrån sig flisar av sten med frågan: vad är orsaken och vad kan man göra åt det?

Orsak

Flisorna beror på frysningen av fukt i stenen under perioder med frost. Du ser detta särskilt med mjuka stentyper som absorberar mycket fukt.

Hur kommer fukten in i stenen?

En (liten) del kommer från insidan av huset genom att duscha, laga mat osv. Om allt går bra, kommer det att ventileras bort genom hålrumsisoleringen.

Den återstående fukten kommer från regn. Detta återspeglas i fasaden på två sätt:

  • På grund av öppen skarvning. På grund av skapandet av horisontella delar och hål i fogen, tränger en relativt stor mängd fukt in i fasaden här.
  • Den mjuka stenen suger in fukten.

I båda fallen förblir fasaden våt för länge i regniga och kalla perioder.

Skarven kan repareras, men du kommer nästan alltid att se detta. För att inte få ett ”lapptäcke-täcke” rekommenderar vi att du byter fog på hela fasadytor.

För att göra fasaden visuellt attraktiv igen så vet vi beroende på situationen den bästa lösningen.

Om en fasad har sammanfogats, rengjorts och impregnerats kan fasaden stå sig i årtionden.

Kontakta oss för att få en fasadrenovering i Stockholm redan idag!