Fasadrenovering med långvarig effekt

Din fasad är inte längre attraktiv och är fylld av alger, mögel och smuts?
Planerar du en ny fasadmålning eller till och med fasadisolering? Vill du hålla fasaden permanent fri från alger och till och med spara energi? Då har du rätt med oss. Vi är experter på att hantera fukt på och i fasader. Kontakta oss för en fasadrenovering i Stockholm.

Problem med algbildning, kan ha flera orsaker. Regn, kondens eller lagrad fukt i fasadernas nedre lager kan vara orsaken till alger. Algerna behöver tillräcklig fukt för att de ska växa. Om du till exempel har en gammal fasadisolering kan den ha följande fel efter bara några år, vilket främjar bildandet av alger:

Mikrosprickor
Låg ytstruktur
Lagrad fukt

Snabbhjälp med alger och mögel!

För att förhindra algbildning i framtiden har vi utvecklat en ytbeläggning som kan hantera fukt så bra att algbildning, smutsiga fasader och slösad energi inte längre kommer vara något problem.

Hemligheten ligger i transport eller borttagning av fukt som kan uppstå på och i en fasad. Med vår teknik håller vi fasaderna permanent torra och säkerställer ett lysande utseende. Hur fungerar tekniken?
Vår teknik är baserad på tre pelare:

Ytförstoring
Vi använder små ihåliga glaspärlor i vår beläggning, dessa pärlor ger en 300-faldig ökning av ytan. På grund av denna större yta kan vi absorbera fukt snabbare och släppa den igen genom ventilation.

Kapillärflödeseffekt
Kapillärflödeseffekten säkerställer att fukt inuti fasaden vandrar från stora porer till små porer och sedan når ytan. Överskottsfukten avlägsnas sedan via cirkulation.

Termisk lagringspotential
Den termiska lagringspotentialen garanterar varmare ytor och gör att din nya fasad kan spara energi. Detta förutsätter att torkfasen är avslutad och att det inte längre finns någon ökad fukt.

Kontakta oss om du vill ha en fasadrenovering i Stockholm!